SponsorzyPatronat medialny
Patronat merytorycznyMenu:Katedra Rachunkowości Finansowej
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

serdecznie zaprasza do udziału
w konferencji na temat:

"Sprawozdawczość i rewizja finansowa - uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne"

Kraków, 10-11 grudnia 2015 r.

Materiały z konferencji:

Publikacja